Day

Ocak 13, 2023
Hayat tarzlarımız değişti. Tutum ve davranışların nereye evrileceği belli değil. Kötücül sorunlar  ve belirsizlik hepimizi etkiliyor. İnsan yönümüze daha çok ihtiyaç var. Uzlaşmaya, umuda, birleşmeye daha çok özen göstermeliyiz. Ortak sorun  gerekli güven sağlamada. Yaş statü vb. benzerlerimle aynı kalıplara girmek istemiyorum. Değişimi yaşayacağım ama emin olduğum şey duruşum değişmeyecek. Yeni bir insan, yeni bir...
Read More